Слободянюк Світлана Анатоліївна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «педагогіка і методика початкового навчання», кваліфікація «вчитель початкової школи» працює за фахом. Педагогічний стаж 22 роки. Вчитель першої кваліфікаційної категорії. У 2015 році підвищувала кваліфікацію у КОІППО ім. В. Сухомлинського.

За час роботи показала себе творчим досвідченим учителем, що добре володіє інноваційними освітніми методами й технологіями, активно їх використовує у своїй роботі. Формує навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці. Добре володіє методикою викладання всіх предметів у початкових класах. Віддає перевагу інтерактивним методам навчання, які створюють атмосферу творчої невимушеності й допомагають кожній дитині вивчити свої можливості. Завдяки ефективному використанню цих методів, учитель досягає засвоєння на уроці учнями необхідних знань, відповідно до вимог Державного стандарту. Застосовує різні засоби активізації розумової діяльності учнів, залучає їх до пошукової роботи. На уроці створює ігрову атмосферу, що розвиває пізнавальний інтерес і активність учнів, знімає втому, дозволяє втримати увагу. Використовує в своїй роботі нестандартні уроки: урок-подорож, урок-гра, урок-казка, тощо. Творче ставлення до роботи забезпечує високу якість навчання школярів. Добре читають, володіють обчислювальними навичками, вміють самостійно застосовувати на практиці набуті теоретичні, знання, логічно висловлювати думку в усній та письмовій формі.

Вміло поєднує навчання і виховання дітей, добре знає їх психологію та вікові особливості. Виховує в учнів повагу до батьків, учителів, старших людей, шанобливе ставлення до звичаїв свого народу. Володіє ІКТ. Знає основні нормативно-правові акти у галузі освіти. Постійно вдосконалює свій професійний рівень, є активним учасником районного методичного об’єднання вчителів початкових класів, шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів. Презентує та поширює власний досвід на районному та шкільному рівнях. Працює над проблемою «Формування і удосконалення мовленнєвих навичок молодших школярів засобами інтерактивності». Відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Користується авторитетом серед колег, учнів та їх батьків.

Кiлькiсть переглядiв: 74

Коментарi